jvpxntrvppin:

麻薬たわごと

(Source: bradwickham)

Timestamp: 1409261387

tetoro:

Nintendo Gameboy

(via kgamerdork11)

Timestamp: 1409261351

jvpxntrvppin:

putajpg:

cybertearz:

-

$$$

麻薬たわごと

(Source: pharmaceutical-goddess, via nightlxrd)

Timestamp: 1409260641

jvpxntrvppin:

麻薬たわごと

(Source: yung-fiji, via nightlxrd)

Timestamp: 1409260623